ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel. +4871 343-65-23
fax +4871 343-65-23 w.10
 Dział handlowy 

tel. wew. 25

 

 

 

tel. 0-601 713981

 Koordynator sprzedaży 

tel. wew. 20

Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 4 600 000,- PLN     NIP: 8992191360