ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel. +4871 343-65-23
fax +4871 343-65-23 w.10
 Beata Jaruga-Listwan
sprzedaż
tel. 71 34 36 523 wew. 20

 
 

 

 

 Anna Osowiecka
logistyka
tel. 71 34 36 523 wew. 52

 


Spółka zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
kapitał zakładowy: 4 600 000,- PLN     NIP: 8992191360